Testler


Fabrikamızda bulunan Kalite Kontrol Laboratuar'ımızda;

- Darbe Danayım Testi

- Yoğunluk

- Erime Akış İndisi Tayini (MFI) ve benzeri testleri uygulamaktayız.

Test Ekipmanlarımız:

ZWICK MFlow Test Cihazı:

 

Mflow Akışkanlık Test Cihazı Kütlesel Erime Akış Hızının (MFR) belirlenmesinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Transdüserin kullanımı sayesinde test cihazının kapasitesi, Hacimsel Erime Akış Hızı (MVR) belirlemesinin yanı sıra otomatik ve adaptif bir parametrizasyona kadar genişleyebilmektedir.

Bu akışkanlık test cihazları genellikle kalite kontrollerinde ve ürün giriş kontrollerinde kullanılmaktadır.Zwick/Roell Mflow model cihaz ile belirli basınç ve sıcaklık altında erimiş plastiğin, erime akış indisi ISO 1133 standardına göre gr/10 dakika olarak saptanır.  

 

Yoğunluk Ölçer Kit:

Bu kit yardımıyla katı ve sıvı maddelerin yoğunlukları hesaplanabilmektedir. Yoğunluk ölçümleri Arşimet prensibi esas alınarak yapılır. Bu prensibe göre, bir sıvı içindeki katı cisim, taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir kuvvet ile yukarıya itilir.

Düşük Sıcaklık Darbe Test Cihazı:

Bu test Uluslararası Döner Kalıpçılar Derneği (ARM- Association of Rotational Molders) tarafından geliştirilen ve doğruluğuna çoğunluk tarafından onay verilen düşük sıcaklık darbe testi olarak bilinmektedir. Bu metot belirlenen ölçülerde ve sıcaklıkta ( -40 ◦C ± 2 ◦C)deki plastik örnek yüzeyinin belli ağırlıkların serbest düşüşüyle deforme olması için gereken enerjiyi hesaplamak için kullanılır

Sertlik Ölçer:

Durometre bir materyalin üzerine çentik atılmasına gösterdiği dirence göre sertliğinin ölçülmesine dayalı bir metottur. Durometre terimi hem ölçüm aleti hem de ölçü birimi için kullanılır. Durometre tipik olarak polimerler, elastomerler ve lastiklerin sertliğinin ölçülmesinde kullanılır.