Türk Traktör A.Ş, Ocak-Mart 2012 dönemİne aİt “Tedarİkçİ Değerlendİrme” raporu yayınlandı

separator

Türkiye otomotiv sektörünün ilk üreticisi ve ürünleriyle en büyük pazar payına sahip olan Türk Traktör A.Ş; tedarik ettiği tüm parçaları, “Ürün Toplam Kalitesine” verdiği önem gereği, modern kalite kontrol laboratuarlarında çok ciddi testlere tabi tutmaktadır.

Periyodik olarak; parça temin ettiği tedarikçilerini değerlendiren Türk Traktör, Ocak-Mart 2012 dönemine ait I.Çeyrek “Tedarikçi Değerlendirme” raporunu açıklamıştır.

Açıklanan rapora göre;

PMS, toplam 150 yerli tedarikçinin değerlendirildiği sistemde, 0 (Sıfır) hata/iade oranı ile liste başında yerini almıştır.

PPM” (1 milyon adet parçada yapılan hata oranı) gibi çok hassas bir ölçüm kriterine göre yapılan değerlendirmenin sonuçlarının; sıfır/0 hatayı göstermesi, firmamız açısından gurur vericidir.

Bu sonuç; ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti için PMS yönetimi ve çalışanlarının verdikleri olağanüstü çabanın bir karşılığı olarak görülmektedir.

Müşterilerimize ürün tedarik süreci yürütülürken;

  • Pazar/teknoloji araştırması,
  • Tasarım
  • Tedarikçi seçim ve koordinasyonu,
  • Girişte kalite kontrol,
  • İmalat yönetimi,
  • Süreç/final kalite kontrol,
  • Ürün muhafaza,
  • Lojistik ve
  • Teknik servis faaliyetleri için,

organizasyonumuzda koordineli çalışan değişik birimler görevlendirilir.

Sistemimizin kusursuz çalışması, sürekli iyileştirme ve geliştirme projeleri ile mümkün kılınmaktadır. Tüm birimlerimiz; insan kaynağı , metot geliştirme, know/how (bilgi) transferi ve teknoloji yatırımları ile dünya standartlarına göre desteklenmektedir.

Türk Traktör ve tüm PMS çalışanlarına teşekkürler …